28 Eylül Salı 2021

Osmanlı İmparatorluğu ve padişahları hakkında ilginç bilgiler

Osmanlı Padişahları Soyağacı

*Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahı olmuştur. Bazı padişahlar ikişer defa tahta çıktığı için saltanat değişikliği 39’u bulmuştur. İkişer defa saltanatta bulunanlar 2. Murat, 2. Mehmet ve 1. Mustafa’dır.

*Padişahların ilk 8’i “Halife” sıfatını taşımazdı. Ondan sonraki 28’i hem halife, hem padişah sıfatını taşımışlardır.

*Osmanlı padişahlarının çoğu şairdir. Bazılarının divanı vardır. Şiirlerinde ve divanlarında isimlerinden ayrı olarak lakaplar kullanmışlarıdır. Bunlar:

• 2. MURAD – ‘’MURADİ’’ • FATİH – ‘’AVNİ’’ • 2. BAYEZİD – ‘’ADNİ’’ • 1. AHMED – ‘’BAHTİ’’

• GENÇ OSMAN – ‘’FARİSİ’’ • 4. MURAD – ‘’ MURADİ’’ • 2. MUSTAFA – ‘’İKBALİ’’

• 3. AHMED – ‘’NECİP’’ • 1. MAHMUT – ‘’SEBKATİ’’ • 3. MUSTAFA – ‘’CİHANGİR’’

• 3. SELİM – ‘’İLHAMİ’’ 2. MAHMUD – ‘’ADLİ’’.

*En çok yaşayan hükümdar 78 yaşında ölmüş olan Orhan Gazi’dir. En genç ölen padişah ise 18 yaşında şehit edilmiş 2. Osman (Genç Osman)’dır.

*Tahta çıkış bakımından en yaşlı padişah 65 yaşında padişah olan 5. Mehmet, en genci de 7 yaşında çıkan 4. Mehmet’tir.

*Tahtta en uzun kalan padişah Kanuni’dir. Saltanatı 45 yıl, 11 ay, 7 gün sürmüştür. En kısa saltanat da 5. Murat’ın 93 günden ibaret saltanatıdır.

*Osman Gazi’den Kanuni’ye kadar ilk 10 padişah ordunun başında, başkumandan olarak bütün seferlere katılmışlardır. Bu askeri geleneği ilk bozan 2. Selim (Sarı Selim)’dir. Ondan sonra yalnız 3. Mehmet, 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, 2. Mustafa savaşa gitmiştir. Ötekilerinden bazıları orduyla hareket etmişlerse de savaş meydanlarına gitmemişlerdir. Bu duruma göre fiilen savaşmış olan Osmanlı padişahları 15’ten ibarettir. Geri kalan 21’i savaş görmemiştir.

*Gerileme Devri’nde bazı padişahlara, savaşa girmedikleri halde ordunun kazandığı zaferlerden dolayı fetva ile “Gazi”lik ünvanı verilmiştir. Bu padişahlar sırasıyla şunlardır: 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecit, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet.

*7 Padişahın ölümü bir süre gizli tutulmuştur. Bunlardan 1. Mehmet’in ölümü 41 gün, 2. Murat’ın 15 gün, Fatih’in 1 gün, Yavuz’un 9 gün, Kanuni’nin 48 gün, 2. Selim’in 7 gün, 3. Murat’ın 11 gün gizli tutulmuştur.

*Padişahlar içinde en çok çocuğu olan 3. Murat’tır. Kız ve erkek çocuklarının toplamda 100-130’u bulduğundan bahsedilir.

Hakkında Talha

Bir de buna bakın..

Amazon.com’un Mekanik Türk Servisinin Hikayesi

Günümüzde Amazon.com’un bir servisi olan Mekanik Türk bundan 245 yıl önce dünyanın ilk yapay zekası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir